Opieka paliatywna, czemu ma dzisiaj tak priorytetowe znaczenie i na czym polega zajmowanie się pacjentami?

Człowiek współcześnie żyje o wiele dłużej, co jest spowodowane lepszym dostępem do pomocy medycznej i efektywnymi lekami. Medycyna dysponuje nie tylko znakomicie wyszkoloną kadrą lekarzy i personelu medycznego, ale również sprzętem, który ułatwia przeprowadzenie szczegółowych badań diagnostycznych. Niestety, mimo tych ogromnych osiągnięć, nie wszystkie schorzenia można wyleczyć. Przykładem są chociażby niektóre rodzaje nowotworów, w szczególności te, które zostały zdiagnozowane w zaawansowanym stadium.

personel szpitala

Autor: Army Medicine
Źródło: http://www.flickr.com
Właśnie z tego względu tak istotne znaczenie ma stosowna opieka paliatywna, którą oferują głównie hospicja, jak hospicjum śląskie – więcej. W hospicjach przyjmowani są lekarze przeszkoleni w opiece paliatywnej oraz personel medyczny, który ma niezbędną wiedzę oraz jest w stanie ulżyć w cierpieniu. Wielu chorych bowiem musi borykać się z naprawdę silnym bólem, przede wszystkim gdy umierają na różnego rodzaju nowotwory.

Jednym z podstawowych zadań hospicjów jest zminimalizowanie bólu oraz podniesienie jakości życia podopiecznych. Współcześnie, w Polsce funkcjonują hospicja stacjonarne, które pełnią całościową opiekę nad swoimi pacjentami, jak też oddziały dzienne, na które transportowani są chorzy tylko na parę godzin oraz w tym czasie hospicjum proponuje im zajmujące wykłady, spotkania lub zajęcia manualne. Na dodatek, chorzy mogą uzyskać pomoc w ramach hospicjów domowych, to znaczy częste wizyty lekarza i personelu pielęgniarskiego. Część hospicjów pracuje we współpracy z NFZ, a niektóre z nich mają prywatny charakter, w tym chociażby prywatne hospicjum hospicjum śląsk w katowicach.

Opieka paliatywna opieka paliatywna w domu powoduje, że pacjenci w swoich ostatnich chwilach mają zagwarantowany komfort fizyczny i psychiczny, ponieważ w hospicjach zatrudnieni są także psychologowie. Ponadto, jedną z największych zalet podobnych instytucji jest otwarcie na człowieka oraz jego wymagania, z tego względu pacjenci mogą być bez jakichkolwiek ograniczeń odwiedzani przez własne rodziny oraz znajomych. Likwidowanie bólu i fachowa pomoc psychologiczna to dwa najważniejsze zadania hospicjów. Obecnie ich rola jest coraz lepiej doceniana.